چه کسی خواست

                          من و تو ،

                                           ما نشویم؟

                                                          خانه اش ویران باد !

از وبلاگ نگاه تو