دوست داشتن همیشه عجیب ترین و سخت ترین موضوع زندگی آدم بوده و هست.

ما نیاز داریم دوست داشته بشیم و به همون اندازه نیاز داریم کسی رو دوست داشته باشیم. اگر یکی از این دو اتفاق نیفته زندگیمون از حالت عادی خارج میشه. همیشه احساس کمبود میکنیم.

واقعا حسِ خوبیه که وقتی کسی رو دوست داری بهش بگی ولی من پشت دستم رو داغ گذاشتم که دیگه اگر نسبت به کسی کشش داشتم بهش بگم. قدم اول رو خودش باید برداره. همون یک بار که گفتم و دو سال عمرم تلف شد بسه برام.

اصلا شیرین تر هست وقتی کسی بیاد و ابراز علاقه کنه. مخصوصا کسی بهش کشش داری. اما حاضرم سختیِ نداشتنِ رابطه با اون آدم رو تحمل کنم اما دیگه هیچ وقت خودم پیش قدم نشم.

ادب شدم که به هر قیمتی به احساسی که میخوام نرسم.