بازم معجزه

صبح هیجان شدیدی بهم وارد شد و هنوز عجیبه برام که چطوری زنده موندم!

صبح توی تاکسی صندلی جلو نشستم. راننده خیلی خندون و مهربون. داشتیم میرفتیم.

از یادگار پیچید توی حکیم.... همینطوری داشتیم میرفتیم یهو ماشین جلویی که خیلی هم کوچیک نبود سرعتشو آورد پایین و ماشینو کج کرد به سمت لاینی که ما بودیم.

خدا خیلی بهمون رحم کرد. توی صدم ثانیه راننده ترمز کرد و فرمونو چرخوند. اگه نمیتونست کنترل کنه ماشینو الان داشتید حلوامو میخوردید. چون اولین جایی که کوبیده میشد به اون ماشین جلوییه سمت من بود....

راننده بنده خدا با یه دستش فرمونو چرخوند با یه دستش منو نگه داشت که نرم توی شیشه و هی میگفت نترس نترس. با اینکه کمربند بسته بودم بازم محکم سرم رفت جلو...

الان فقط دست راستم یک کم ضرب دیده. واقعاً خدا بهم رحم کرد.... به هممون که توی اون ماشین بودیم رحم کرد...

/ 6 نظر / 3 بازدید
مژده محمدی

سلام نسرین خانم عزیز. ممنون که به وبلاگم سر زدید، آپ نشدن اون وبلاگ علتای زیادی داره که مهم ترینش نبود اون کسی که براش مینویسم...

دلارام

[نگران] خدا بهت رحم کرد زبونم لال زبونم لال خدای نکرده... ما نسرین خانممون را دوست میدارم خدا برایمان حفظش کند.[گل]

هاله

چه عالی که شمام وبلاگ دارین. میخونمت از این به بعد [لبخند]

آرمان

خدا رو شکر که به خیر گذشت...