تاکسی نوشت - 1

باد خنک میخوره به صورتم و از خواب بیدار می‌شم. ژاکتمو میکشم روی خودم. هوا تاریکه. نم نم بارون شروع شده. صداش با صدای برف پاک کن مثل یه آواز یکنواخته. یه آواز جادویی اما کسل کننده. به محمود نگاه می‌کنم. داره با شجریان زمزمه می‌کنه و آروم جاده رو میره جلو. روی صندلی تکون می‌خورم و دوباره بهش نگاه می‌کنم. متوجه می‌شه بیدار شدم و لبخند می‌زنه. آروم دستمو که یخ کرده با دستش می‌گیره و فشار می‌ده. دستش خیلی گرمه. مثل نگاهش. چروکای دور چشمش و موهای جو گندمیش می‌گه داریم پیر می‌شیم. اما نگاهش مثل جوونیاشه. خیره می‌شه توی چشمام و آروم میگه "میدونی خیلی دوستت دارم؟"

.

.

.

کنار جاده وایسادم. هوا هنوز تاریکه و بارونم قطع نشده. درست وسط جاده یه سنگ بزرگ افتاده روی یه ماشین. نه پلیس این نزدیکیا هست و نه ماشین دیگه‌ای رد میشه که بیاد کمکشون. محمود اونطرفِ جاده‌س. بهش می‌گم "بیا بریم کمکشون کنیم" و با احتیاط نزدیک ماشین می‌شم. خون روی زمین راه افتاده. خم میشم ببینم چند نفر توی ماشین هست و اصلا میشه در آوردشون یا نه. یه زن و مرد میانسال. "محمود، بیا ببین میشه...."  نمی‌تونم حرفمو تموم کنم..... چقدر شبیه ما هستن! قیافشون، لباساشون...

نه، نمی‌تونم باور کنم...

اتفاقای یک دقیقه قبلو مرور میکنم. آخرین چیزی که یادم میاد نگاه محموده و .... سیاهی.

/ 0 نظر / 2 بازدید