عادت ماهیانه

از روی عادت غذا میخوریم

از روی عادت با هم میخوابیم

از روی عادت زندگی می کنیم

از روی عادت دلتنگ می شویم

و از روی عادت می میریم

بدون لذت از رنجِ نبودِ چیزی آن را طبق عادت فقط انجام میnidl

زندگی عادت است

فرقی ندارد روزانه، هفتگی یا ماهیانه

/ 0 نظر / 18 بازدید