اینجایی

آینه های مردانگی پر از لبخند خداست

تو میخندی و اینجایی

کوه ها و دریاها بین من و تو فاصله است اما

اما دلت اینجاست و اینجایی

آآآه میکشم و دوریَت هر بار

پنبه می کند رشته ی افکارم را

دلتنگ می شوم و می نالم از قسمت

عکست به دیوار است و اینجایی

چند روز دیگر وقت باقیست

تا پایان این راه نا هموار

درد میکشم از ندیدنت اما

یادِ تو اینجاست و اینجایی

/ 0 نظر / 2 بازدید