در جهانی که عشق ممنوع است...

از صبح که بیدار شدم این یه بیت که اگه درست یادم باشه از سیداحمد حسینی هست دایم داره توی ذهنم می چرخه که میگه

در جهانی که عشق ممنوع است

عاشقت می شوم خودآزاریست...

 

 

 

فکر کنم منم دارم دوباره شروع می کنم به فرار از تقاطع.

/ 3 نظر / 21 بازدید
سايه

شب عاشق صبح فارغ؟