استرس شدید

وقتی یه کار مهمی داری، وقتی برای اون کار استرس داری، وقتی منتظری تا ساعت بگذره و برسه وقتی که باید انجامش بدی یا شروعش کنی ساعت نمیگذره. عقربه ها سنگین میشن. قلب آدم میگیره تا 5 دقیقه بگذره.

از دیروز آشفته ام و استرس دارم برای امروز. امروز پریشونم...

کاش حداقل یکی کنارم بود آروم میشدم. البته خیلیا هستن بگم میان پیشم و اتفاقا کلی نگران میشن اما اون آدمی که میخوام نیست. یکی که واقعا بهم آرامش بده. بدونم اگه اتفاقی بیافته محکم کنارم هست. آدمی که تا میای حرف بزنی مشکلات خودشو نریزه بیرون تا بهت ثابت کنه مشکلت چیزی نیست در برابر مشکلات اون.

وای... این ساعت بگذره زودتر 2 برسه برم...

/ 1 نظر / 18 بازدید