کلاغ 3

به آینه هم نمی‌شود دل خوش کرد
او هم رفتنت را فریاد می‌کشد
خودش به من کلاغ‌هایی را نشان داد که غار غار می‌کردند تا حواسم نباشد
تا یادت را هم از ذهنم ببرند
کلاغ‌ها...
من که دوستشان داشتم
آن‌ها چرا دشمنی می‌کنند؟
/ 1 نظر / 2 بازدید
شاهدخت سرزمین ابدیت

دشمنی نکردند دوستت دارند خواستند حواست را پرت کنند تا کمی کم تر غصه امانت را ببرد[لبخند]