جشنِ تنهایی

از نونوایی فانتزی کنار چهارراه که اومدم بیرون، طبق معمول باید از پیاده روِ باریک رد می‌شدم. چندتا قدم رفتم جلو دیدم کیسه‌ی کیک یزدی‌هایی که خریدم بین خودم و نرده‌های کنار پیاده رو مونده و اگه برم جلوتر حتماً چندتا کیک له می‌شه. کیسه رو جابجا کردم و گرفتم جلوم... که چشمم افتاد به کیسه‌ای که دستِ آقای جلوییم بود. یه کیسه‌ی کوچیک و شفاف که توش یه دونه لیوانِ آبِ جو خوری دیده می‌شد، یه ریموت تلویزیون (یا ماهواره یا هر چیز دیگه‌ای) که با چسب‌های قرمز اطرافشو بسته بودن و یه ریموت شکل همون زخمیه اما سالم. به نظرم اومد قبلیه خراب شده بوده و با خودش برده که مثل همونو بخره. یه ذره بیشتر دقت کردم، دیدم یه پوشه‌ی مقوایی کرم (مدل این پوشه قدیمیا مالِ وقتی که ما می‌رفتیم مدرسه) هم توی دستش بود. خیلی بی دلیل کنجکاویم گُل کرده بود. بیشتر دقت کردم ببینم چی توی پوشه هست اما دیده نمی‌شد. فقط یه باریکه از یه کپی شناسنامه که عکسش یه پسرِ جوون بود. این آقا خیلی آروم راه می‌رفت و به نظرم یه ابرِ انرژیِ آسودگی و آرامش و کمی شادیِ ملایم، مثل شادیایی که بعد از یه تنش خیلی شدید و آزار دهنده میاد، همراهش بود. هیچ اثری از استرس همراهش نبود؛ حتی یه سرِ سوزن. موهاش تقریباً بلند بود، تا روی وسطای گردنش، مدل فرفری. فرِ درشت. یه شلوار پارچه‌ای راحت و یه پیرهن مردونه‌ی چهارخونه‌ای با رنگِ قالبِ آبی تنش بود. جایی که پیاده رو بزرگ می‌شد داربست زدن که ساختمون بانک و رستوران رو یه کارایی کنن. اونجا چندتا دست فروش ایستاده بودن که به خاطر بساط اونا فضای پیاده رو کم شده بود. دقیقاً روبروشونم یه دستگاه ATM بود که صفِ آدمای اونجا هم باعث شده بود فضا خیلی کمتر بشه. بین داربستا یهویی دیدم این آقاهه ایستاد. دقیقاً پشت سرش بودم. از نزدیک حسِ سرخوشیش خیلی بیشتر حس می‎شد. ناخودآگاه چشمم افتاد به پاهاش دیدم صندل پوشیده. نمی‌دونم چرا اما احساس کردم داره به خودش جایزه می‌ده که از قید و بندا بیاد بیرون. یه قدم رفت جلو، خیلی آروم. آرامشش توی اون همه شتابزدگی اطراف یه جورایی غیرطبیعی جلوه می‌کرد. دوباره ایستاد. ایندفعه شونه‌ی من خورد به بازوش. ما اصلا برنگشت. توی عالمِ خودش بود. همینطور که باد موهاشو آشفته می‌کرد یه نگاهی به اطراف انداخت. انگار که وسط یه علفزاره و می‌خواد راهشو از روی جهت وزش باد یا سمتِ تابشِ خورشید یا هر نشونه‌ی طبیعیِ دیگه پیدا کنه. جالب اینجاس منم مثل دیوونه‌ها با اون ایستاده بودم خنده بعد از چند ثانیه انگار که می‌خواد خودشو غافلگیر کنه پیچید و رفت توی رستوران.

با خودم فکر کردم احتمالاً این آقا، یه آقای خیلی تنهاس که خیلی رنج کشیده و ناخواسته توی قوانینِ سختِ زندگی گیر افتاده. اما امروز شاید یه اتفاقی افتاده که خیلی خوشحالش کرده و تصمیم گرفته با خودش یه جشنِ کوچولو راه بندازه. ریموتِ سیستمشو عوض کرده که امشب تا صبح فیلم ببینه و توی اون لیوان آبِ جو بخوره و لذت ببره از سرخوشیش. شاید اصلا این اتفاق مربوط به همون پوشه‌ی قدیمی بوده. شاید یه خاطره‌ی شیرینِ گمشده رو پیدا کرده. شاید...

هر چی بود حالشو خیلی خوب کرده بود. انقدر خوب بوده که حتی حالِ منم خوب کرده لبخند

/ 0 نظر / 2 بازدید