اگرم عشق نبود...

دوست داشتن

عجیب واژه ی غریب

طناز هولناک

دلربا ترین نابودی دنیا

گاه می اندیشم

اگرم عشق نبود

باز هم زیستن می آمد

باز هم درد تمام بدنت را می برد

باز هم دل به گل جوی و گذر می آلود

باز هم ...

اگرم عشق نبود ...

ابرها می آیند

ماه ها می تابند

فقط این مای سیه بخت

این مای خراب

این تک و تک دلک مست ز می ها و شراب

فقط این ما وسط این بازی درگذریم

روزی می آییم

سحری می گذریم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
سيد عليرضا شمس نيا

سلام ضمن بازدید از وبلاگ خوبتان و آرزوی موفقیت بیشتر با مطلب مردم، بخشنامه "ممنوعیت خیمه سوزی در ظهر عاشورا" را باطل می کنند؟ در وبلاگ شـمـسـه منتظر پیام و نظرتان هستم .