عاشقانه 6

آسمان می‌شوی

بال میشوم و به سویت اوج می‌گیرم

نسیم می‌شوی

گیسو می‌شوم و در تو رها

چشمه می‌شوی

برگی می‌شوم و تمام مسیر را با تو موج می‌زنم

سنگ میشوی و ...

آه از وقتی که سنگ می‌شوی

/ 1 نظر / 14 بازدید