تقدیر

باید تو رو پیدا کنم

شاید هنوز هم دیر نیست

تو ساده دل کندی ولی

تقدیر بی تقصیر نیست

/ 4 نظر / 2 بازدید
داداشی

تکرار می کنم ... من وارث تمام تنهایی توام....

ف الف

سلام چقدر افسرده حالی چرا پریشان حالی ای خواهر؟ خنده و شادی را مهمان دلت کن در عوض تنهایی تنهایی مختص خداست عزیز ××باید تو رو پیدا کنم شاید هنوز هم دیر نیست×× موفق باشی خواهر

مسافر

کاش دست کم نمیگرفتیم اوناییرو که اصرار دارن دوسمون دارن