زنده های نامریی

دیوارای بلندی دور خودم کشیدم. اما قابل اعتماد ترین آدما هم می تونن تغییر کنن. ارتفاع دیوار رو بلندتر می کنم. بین من و دیوار هیچ کسی نباید قرار بگیره. خودم باشم. تنهای تنها.

مردن فقط اون نیست که روح بدن رو ترک کنه. همین که فراموش بشی یعنی مردی. و اگه ابن فراموشی از طرف اونایی باشه که می گفتن بهت نزدیکن، در واقع کشته شدی. اونایی که اسمشون رفیق بوده کشتنت. خیلی راحت...

/ 3 نظر / 16 بازدید
رضا

یکی بیاد دور منم خط بکشه کشته شم... خوش بحال شما

هاله

وقتی سعی میکنیم دیوار بلندی بکشیم دور خودمون که دقیقا احساس اینو داریم که به شدت دلمون میخواد یکی بیاید دیوار و خراب کنه... وقتی دیوار رو خیلی بلند تر میکشیم که بخوایم طرف( دوستامون یا هرکسی) این دیوار رو خراب کنه که هیچ دستمونم بکشه بیایم تو بغلُ و که این کارا چیه .. تراژدی اینجاست پشت همون دیوار کوتاه اولیه بپوسیم نسرین ... تراژدی اینجاست..

اترنال

حقیقت تلخ اینه که هرچی بیشتر هوادار باشیم زودتر فراموش میشیم ... خصوصا از کسایی که هیچ وقت توقع نداشتیم ازشون .... شاید همین توقعه که مشکل سازه برامون ...