اعلامیه

عکساشونو ببینین...

خیلی زود بود که برن...

رضا جوان خوش آمال

محمد امین جوان خوش آمال

 

مراسمشون جمعه هست...

 روز جمعه مورخ ۴/۴/۸۹ از ساعت ۳۰/۱۸ الی ۲۰ در مسجد صدریه ، میدان خراسان خیابان نورمهدی

چشمام دیگه باز نمیشن

اشکام هنوز تموم نشده

هنوز نمی تونم باور کنم...

کاش...

...

.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید