!

شاعر و فرشته اي با هم دوست شدند. فرشته پري به شاعر داد و شاعر ،شعري به فرشته. شاعر پر فرشته را لاي دفتر شعرش گذاشت و شعرهايش بوي آسمان گرفت و فرشته شعر شاعر را زمزمه كرد و دهانش مزه عشق گرفت. خدا گفت : ديگر تمام شد. ديگر زندگي براي هر دوتان دشوار مي شود. زيرا شاعري كه بوي آسمان را بشنود، زمين برايش كوچك است و فرشته اي كه مزه عشق را بچشد، آسمان

/ 5 نظر / 4 بازدید
محمد

سلام. خيلی قشنگ بود!

هلو!!!

خیلی باحال بود کلی کیف کردم ... یه مدت بود چیزای قشنگ تو این مایه ها نخونده بودم راستی عيدت مبارک ...

هلو!!!

شایدم قصه اینطوری بود ... شاعر و فرشته اي با هم دوست شدند. شاعر به فرشته خندید و دلش رو بهش هدیه داد ... فرشته به شاعر خندید و دلش رو بهش پس داد ... ... شاعر با عشق به فرشته خندید فرشته به عشق شاعر خندید!!!