رویای شیرین

از صبح یه رویا اومده تو ذهنم و داره همینطور بزرگ و بزرگتر می‌شه.

یه تصویرِ محو که دایم پررنگ و پررنگ تر می‌شه.

سالِ دیگه من یه دخترِ 4 یا 5 ساله‌ی مو بورِ چشم عسلی با پوست سفید و لبای صورتی، با لپای بامزه و شیرین زبون و شیطون و باهوش و دوست داشتنی از پرورشگاه گرفتم و مامانش شدم. یه مهمونی گرفتم تا خاله‌ها و دایی‌هاشو به دخترم نشون بدم.  هنوز اسمشو بهم نگفته...

خیلی دوستش دارم.

یه شب، یکی دو هفته بعد از اینکه میاد خونم، شب که خوابه یه لحظه از خواب می‌پره، با چشمای پف‍ کرده و خواب آلود نگاهم می‌کنه، یه لبخندِ شیرین می‌زنه و خودشو جا می‌کنه توی بغلم و بهم می‌گه مامان...

و من تا وقتی خورشید در بیاد از خوشحالی خواب به چشمم نمی‌آد.

/ 2 نظر / 2 بازدید
شاعر شنیدنی ست

ای جانم خیلی قشنگ بود اونقد که بستن نیشم الان امری محال شده!