قهرم...

با اینکه دلم خیلی برات تنگ شده اما باهات قهرم.

داداشی بدجنسی شدی حبیب. میبینی دارم داد میزنم و صدات میزنم، میبینی چطور دنبالت میگردم، اما اصلا پیدات نمیشه.

دیگه کاری نمیکنم. دلت بخواد پیدات بشه، میشه.

دلتم نخواد خوب... زوری نمیشه که.

/ 0 نظر / 17 بازدید