منم سکونی گس...

تنهام

چارتار داره می‌خونه.

همه چراغ‌ها خاموشه. فقط سه تا شمع که یکیش خاموش شده روشنن.

باد میاد، طــــوفانه.

تنها ترسی که الان همراهمه اومدن بقیه افراد خونه هست. داره بهم خوش می‌گذره. تنها...

این تنهایی رو دیگه حاضر نیستم با هیچ چیزی عوض کنم.

آرامشی که توی تنهاییام هست توی هیچ چیزی پیدا نکردم.

/ 0 نظر / 19 بازدید